sábado, 7 de febrero de 2009

Introduccion/Epitafio:5 historias para Gaza

Good morning
good bye!
por Dios
por Yahve
por Jehova
por Alha
por Buda
por Crishna
...

0 comentarios:

Publicar un comentario

Love is...
© Zeballos Moscairo - Template by Kasafia - Font by Fontspace